Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać ?

ile mogę dostać odszkodowania, jak wysokie odszkodowanie mi sie należy, czy należy mi się odszkodowanie, ile pieniędzy powinien wypłacić ubezpieczyciel, złamanie odszkodowanie, błąd medyczny odszkodowanie

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać ?


Wiele osób zadaje pytanie ile tak naprawdę pieniędzy można uzyskać od ubezpieczyciela w związku ze szkodą. Odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie jednoznaczna, bowiem każda sprawa jest specyficzna i na wysokość odszkodowania składa się bardzo dużo czynników. Ogólną jednak zasadą jest zasada pełnej likwidacji szkody. W związku z nią, ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensować poszkodowanemu wszystkie szkody jakie on poniósł w związku z danym zdarzeniem. Niestety teoria teorią, a praktyka praktyką. Ubezpieczyciele rzadko bowiem wypłacają kwoty do jakich są zobowiązani.

Na szczęście z pomocą przychodzą tutaj sądy, zasądzając od ubezpieczyciela odszkodowania w należytej wysokości. Poniżej przedstawię kilka orzeczeń sądowych w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

1.    Odszkodowanie za stłuczenia kostki 


Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanej w wypadku drogowym kwotę 2 150,00 zł tytułem odszkodowania za stłuczenia kostki bocznej podudzia prawego i powstały w ten sposób stały uszczerbek na zdrowiu. Z powyższą kwotą nie zgodziła się pozwana i wstąpiła z powództwem o zapłatę. W powyższej sprawie, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie przyznał pozwanej w wyroku z dnia 22 kwietnia 2014 roku, sygnatura akt I C 1424/10/K kwotę w wysokości 29 000,00 zł. Od powyższego, ubezpieczyciel złożył apelację do Sądu Okręgowego, która to została oddalona. Ustalony przez biegłego w sprawie stały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej wyniósł 5%, a zatem kwota za 1% uszczerbku wynosiła  5 800,00 zł.

2.    Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej


W niniejszej sprawie, doszło do wypadku komunikacyjnego w którym śmierć poniósł członek rodziny, a jadące z nim osoby odniosły obrażenia. Do ubezpieczyciela o odszkodowanie wystąpiły 3 uprawnione osoby (dwóje dzieci i żona zmarłego) i otrzymały łącznie 80 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania, Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt I C 756/14 zasądził dodatkowo kwotę 290 000,00 zł, a zatem łącznie otrzymali oni od ubezpieczyciela 370 000,00 zł. Apelacja ubezpieczyciela do Sądu Apelacyjnego w Łodzi została oddalona.

3.    Odszkodowanie za złamanie ręki


Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanej  z tytułu wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego doszło do wstrząśnienia mózgu i złamanie dalszej nasady kości promieniowej lewej z komplikacjami, kwotę 10 000,00 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 sierpnia 2014 r. sygn. akt III C 1028/13 przyznał poszkodowanej kwotę 50 000,00 zł, a zatem otrzymała ona od ubezpieczyciela łącznie kwotę 60 000,00 zł.

4.    Odszkodowanie za błąd medyczny


Wysokość zasądzanych odszkodowań przyznawanych za błędy medyczne oscyluje w kwotach od kilku do kliku set tysięcy złotych. Przykładowo w wyroku z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt  I C 762 / 11 Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny zasądził z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny kwotę 21 000,00 zł. Z kolei Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 8 października 2013 r.  sygn. akt I C 152/12 przyznał na rzecz 4 powodów łącznie kwotę 130 000,00 zł.  


Podsumowując, warto przed podpisaniem ugody z ubezpieczycielem, skontaktować się z fachowcem w tej dziedzinie, a najlepiej z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie mógł ocenić całą sprawę. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Odszkodowanie - Wypadek komunikacyjny

Gdzie złożyć pozew o odszkodowanie – Kancelaria Odszkodowawcza Poznań