Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Gdzie złożyć pozew o odszkodowanie – Kancelaria Odszkodowawcza Poznań

Pozew o odszkodowanie możemy złożyć do sądu właściwego według  właściwości ogólnej, to jest w sądzie w którego okręgu ubezpieczyciel lub sprawca szkody ma swoją siedzibę/miejsce zamieszkania. Ponadto, w przypadku gdy stroną pozwaną jest ubezpieczyciel, istnieje możliwość złożenia pozwu również w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania powoda, czyli poszkodowanego.
W Poznaniu, sądami właściwymi do złożenia pozwów  o odszkodowanie i zadośćuczynienie na kwotę nieprzekraczającą 75 tys. zł, mogą być:
- Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, - Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, - Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Jeżeli wartość roszczenia w pozwie przekracza kwotę 75 tys. zł, właściwym sądem będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu.


Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać ?

Obraz
Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać ?
Wiele osób zadaje pytanie ile tak naprawdę pieniędzy można uzyskać od ubezpieczyciela w związku ze szkodą. Odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie jednoznaczna, bowiem każda sprawa jest specyficzna i na wysokość odszkodowania składa się bardzo dużo czynników. Ogólną jednak zasadą jest zasada pełnej likwidacji szkody. W związku z nią, ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensować poszkodowanemu wszystkie szkody jakie on poniósł w związku z danym zdarzeniem. Niestety teoria teorią, a praktyka praktyką. Ubezpieczyciele rzadko bowiem wypłacają kwoty do jakich są zobowiązani.
Na szczęście z pomocą przychodzą tutaj sądy, zasądzając od ubezpieczyciela odszkodowania w należytej wysokości. Poniżej przedstawię kilka orzeczeń sądowych w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
1.Odszkodowanie za stłuczenia kostki 
Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanej w wypadku drogowym kwotę 2 150,00 zł tytułem odszkodowania za stłuczenia kostki bocznej podudzia prawego i…

Odszkodowanie - Wypadek komunikacyjny

Obraz
Odszkodowanie - Wypadek komunikacyjny
Osoba biorąca udział w wypadku komunikacyjnym często ma możliwość dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od ubezpieczyciela, zarówno za szkody materialne (np. zniszczony samochód) jak i niematerialne, takie jak ból i cierpienie. Wiele osób niestety o tym zapomina i rezygnuje z dochodzenia swoich roszczeń od ubezpieczyciela albo zadowala się niewielką, często zaniżoną kwotą jaką wypłaca ubezpieczyciel. 
W postępowaniu sądowym można uzyskać kwotę o wiele większą - jako przykład można powołać orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt VI P 21/11 , gdzie osoba poszkodowana, która doznała złamania kości łódeczkowatej lewej, złamania kostki bocznej lewej i stłuczenia kolana lewego, otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 40 000,00 zł. 
Co zatem powinna zrobić osoba, która doznała wypadku ?
Odpowiadam - przede wszystkim nie podejmować pochopnie żadnych decyzji, a najlepiej od razu skontaktować się z kompetentnym prawnik…